Er skriverne dine sårbare for angrep?

Hvis skriverne dine er koblet til et nettverk, bør de beskyttes på samme måte som PC-er og andre nettverksendepunkter. Svar på fem raske spørsmål for å finne ut hvilke mangler dere kan ha innen utskriftssikkerhet, og hva dere kan gjøre for å utbedre disse.

Komme i gang

HP Secure Print Analysis

Enhet

1. Hvilke funksjoner eller rutiner for skriversikkerhet har organisasjonen tatt i bruk?

Nettverksdata

2. Hvordan beskytter du data som sendes over nettverket?

Tilgangskontroll og godkjenning

3. Hvordan godkjenner organisasjonen brukere på utskriftsenhetene?

Overvåkning og administrasjon

4. Hvordan overvåker og/eller administrerer organisasjonen skriverflåten sin?

Dokument

5. Hvilke av følgende dokumentsikkerhetstiltak har organisasjonen implementert?

LAST NED PDF