HP Secure Print Analysis

Är dina skrivare
sårbara för attacker?

Det är dags att ta reda på det

Komma igång

Varför skyddar man skrivare?

Dagens multifunktionsskrivare gör mer än att bara skriva ut. De skannar, skickar och lagrar potentiellt känsliga uppgifter. Innovationer kring nätverksanslutna skrivare hjälper till att effektivisera affärsprocesser och öka produktivitet. Samtidigt kan dessa funktioner göra din skrivarpark sårbar för attacker. Om dina skrivare är anslutna till nätverket ska de skyddas på samma sätt som dina datorer och nätverksslutpunkter.

HP Secure Print Analysis-verktyget visar utbudet av de tillgängliga säkerhetstillval som nu finns för skrivare. När du är färdig med enkäten får du en checklista som visar både grundläggande och avancerade säkerhetsskydd för skrivare i förhållande till de policyer som din organisation redan har implementerat.

Säkerhetsfokusområden

security device

Enhet

Utskrift- och bildhanteringsenheter lagrar användaruppgifter och andra känsliga uppgifter som lagrade utskrifter som man kan få åtkomst till om de inte är krypterade eller regelbundet raderade.

security device

Nätverksdata

Multifunktionsskrivare i ditt företagsnätverk. De kan precis som en dator bli hackade och vara en inkörsport för skadliga koder och virus.

security device

Åtkomstkontroll och autentisering

Om kravet för sk pull printing saknas kan känsliga dokument hämtas av alla användare. Alla som har åtkomst till skrivarinställningar kan utnyttja behörigheter om inte inställningarna endast är begränsade till administratöråtkomst.

security device

Övervakning och administration

Brist på centraliserad skrivarkontroll kan leda till ineffektiva, ofullständiga och tidskrävande insatser av IT för att etablera och upprätthålla skrivarsäkerhetsinställningar.

security device

Dokument

Med utmatningsfack är det lätt att känsliga uppgifter hamnar i fel händer. Oskyddade inmatningsfack kan leda till stöld av specialpapper, t.ex. lagerinventering.