Är era skrivare sårbara för attacker?

Om era skrivare är anslutna till ert nätverk bör de skyddas på samma sätt som datorer och andra enheter i nätverket. Svara på fem snabba frågor och få reda på vilka luckor som kanske finns i skrivarsäkerheten, och hur ni kan ta itu med dem.

Kom igång

HP Secure Print Analysis

Enhet

1. Vilka skrivarsäkerhetsfunktioner eller praxis har din organisation utvecklat?

Nätverksdata

2. Hur skyddar du data som skickas via ditt nätverk?

Åtkomstkontroll och autentisering

3. Hur ger din organisation autentisering för användare vid utskriftsenheter?

Övervakning och administration

4. Hur övervakar och/eller hanterar din organisation dess skrivarpark?

Dokument

5. Vilka av följande dokumentsäkerhetsmetoder har din organisation implementerat?

SKICKA