HP Secure Print Analysis

เครื่องพิมพ์ของคุณมีช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีหรือไม่

ถึงเวลาที่จะค้นหาคำตอบ

เริ่มต้นได้

ทำไมต้องปกป้องเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นในปัจจุบันสามารถทำงานได้มากกว่าพิมพ์งาน เช่นการแสกน ส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่อาจเป็นความลับ นวัตกรรมสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเครือข่ายช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันฟีเจอร์เหล่านี้อาจทำให้ระบบเครื่องพิมพ์ของคุณมีช่องโหว่ในการโจมตี หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย เครื่องพิมพ์ควรได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย

เครื่องมือ HP Secure Print Analysis นี้ช่วยบ่งบอกสิ่งที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ หลังจากที่คุณตอบคำถามในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรายการสำหรับตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและปกป้องเครื่องพิมพ์ทั้งในขั้นเบื้องต้นและขั้นสูง โดยสัมพันธ์กับนโยบายที่องค์กรของคุณได้ดำเนินการไปแล้ว

ความปลอดภัยในส่วนต่างๆ

security_device

อุปกรณ์

security_device

ข้อมูลเครือข่าย

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท สามารถเป็นจุดที่มัลแวร์และไวรัสเข้าถึงได้ และสามารถโดนแฮ็กได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

security_device

การควบคุมการใช้งานและรับรองสิทธิ์

ในกรณีที่ไม่มีระบบการจัดการการพิมพ์ ข้อมูลสำคัญอาจถูกดึงได้โดยผู้ใช้อื่น และหากไม่มีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้อื่นที่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์อาจใช้ประโยชน์จากจุดโหว่นี้ในการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน

security_device

การจัดการและสังเกตการณ์

การขาดการจัดการเครื่องพิมพ์แบบรวมศูนย์กลางอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ และการทำงานที่สิ้นเปลืองเวลาของแผนก IT ในการสร้างและรักษาการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

security_device

เอกสาร

ช่องกระดาษออกเป็นช่องทางง่ายๆ ที่ข้อมูลลับจะตกสู่มือผู้อื่นได้ ถาดกระดาษที่ไม่มีการป้องกันอาจจะนำไปสู่การโจรกรรมเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารสต็อก