HP Secure Print Analysis (Phân tích In An toàn của HP)

Có phải máy in của bạn
dễ bị tấn công không?

Đã đến lúc tìm hiểu

Hãy bắt đầu

Tại sao phải bảo vệ máy in?

Máy in đa năng ngày nay làm được nhiều việc khác ngoài việc in. Nó có thể chụp quét, gửi, và lưu trữ những thông tin nhạy cảm. Những đổi mới xung quanh các máy in nối mạng đã giúp sắp xếp các quy trình kinh doanh và tăng năng suất. Đồng thời, các tính năng này có thể khiến hệ thống máy in của bạn dễ bị tấn công. Nếu hệ thống máy in của bạn được kết nối mạng, nó phải được bảo vệ giống như bảo vệ máy tính cá nhân của bạn và các thiết bị đầu cuối mạng khác.

Công cụ HP Secure Print Analysis (Phân tích In An toàn của HP) đưa ra một loạt các tùy chọn bảo mật máy in hiện có. Sau khi bạn hoàn thành bảng câu hỏi, bạn sẽ nhận được một danh mục kiểm tra cho thấy cả hai biện pháp bảo vệ bảo mật máy in cơ bản và nâng cao liên quan đến các chính sách mà tổ chức của bạn đã thực hiện.

Các lĩnh vực tập trung của bảo mật:

security_device

Thiết bị

Các thiết bị in và hình ảnh lưu trữ các thông tin xác thực và các dữ liệu nhạy cảm khác như các thao tác in lưu trữ có thể bị truy cập nếu không được mã hóa hoặc xóa thường xuyên.

security_device

Dữ liệu mạng

Các máy in đa năng kết nối với mạng của công ty bạn. Chúng cũng có thể bị xâm nhập như một máy tính và là một điểm đầu vào cho phần mềm độc hại và vi-rút.

security_device

Kiểm soát & xác thực quyền truy cập

Trong trường hợp không có yêu cầu in kéo, thì các tài liệu nhạy cảm có thể được lấy ra bởi bất kỳ người dùng nào. Bất kỳ người nào có khả năng truy cập vào các thiết lập máy in đều có thể khai thác quyền cho phép nếu các thiết lập không bị giới hạn chỉ cho quản trị viên truy cập.

security_device

Giám sát & quản lý

Thiếu kiểm soát máy in tập trung có thể dẫn tới các nỗ lực không hiệu quả, không đầy đủ, và tốn thời gian về CNTT trong việc xây dựng và duy trì các thiết lập bảo mật máy in.

security_device

Tài liệu

Các khay đầu ra là một cách con đường dễ dàng để các dữ liệu nhạy cảm có thể rơi vào tay kẻ xấu. Các khay đầu vào không được bảo vệ có thể dẫn tới các hành vi trộm cắp giấy tờ quan trọng–như văn bản kiểm tra hàng tồn.