Privacyfeedbackformulier

1Stap 1
2Stap 2

HP respecteert de privacy van uw klanten en vindt uw feedback heel belangrijk.

N.B.: Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen, opmerkingen of verzoeken aangaande het privacybeleid van HP. U kunt contact opnemen met HPP Neem contact op met HP als u algemene vragen heeft of technische assistentie nodig heeft voor uw HP producten en diensten.

Selecteer één van de volgende opties*

Als u geen e-mail van HP meer wilt ontvangen, selecteer dan één van de volgende opties.*

Als u van HP's algemene marketingtelefoonlijst wilt worden verwijderd, vermeld dan hier uw telefoonnummer(s).

* - - * -
* - - *

Als u geen post van HP meer wilt ontvangen, vermeld dan hier uw postadres, precies zoals het op de adressering staat:

Stuur zo mogelijk een kopie van de mailing mee.

Als u een HP account wilt beëindigen, verstrek dan zoveel mogelijk informatie over het account.

Voer het e-mailadres in van het account en de accountnaam als deze niet gelijk is aan uw e-mailadres en verstrek eventueel andere relevante informatie over het account.

Gebruik dit formulier voor vragen, opmerkingen of verzoeken die niet in de opties die op de vorige pagina.

N.B.: Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen, opmerkingen of verzoeken aangaande het privacybeleid van HP. U kunt contact opnemen met HP Neem contact op met HP als u algemene vragen heeft of technische assistentie nodig heeft voor uw HP producten en diensten.

Voeg alle relevante documenten als bijlage toe.