Contact opnemen met HP Privacy Office

1Stap 1
2Stap 2

N.B.: Dit formulier is alleen bedoeld om vragen te stellen over het privacybeleid van HP of om een klacht in te dienen in verband met privacy. U kunt contact opnemen met HPP Neem contact op met HP als u algemene vragen heeft of technische assistentie nodig heeft voor uw HP producten en diensten.

Dit formulier wordt rechtstreeks naar het HP Privacy Office verzonden en u ontvangt een automatische e-mail als ontvangstbevestiging. Na ontvangst zal het HP Privacy Office uw aanvraag beoordelen en actie ondernemen om uw verzoek te honoreren, uw klacht te onderzoeken en/of uw vragen te beantwoorden. HP zal op alle aanvragen reageren overeenkomstig de wettelijke bepalingen; we streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Als u niet tevreden bent over de reactie van HP, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde plaatselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of voor een rechtbank.

Selecteer één van de volgende opties*

Als u geen e-mail van HP meer wilt ontvangen, selecteer dan één van de volgende opties.*

Als u van HP's algemene marketingtelefoonlijst wilt worden verwijderd, vermeld dan hier uw telefoonnummer(s).

* - - * -
* - - *

Als u geen post van HP meer wilt ontvangen, vermeld dan hier uw postadres, precies zoals het op de adressering staat:

Stuur zo mogelijk een kopie van de mailing mee.

LET OP: Houd er rekening mee dat het verwijderen van een account definitief is en niet ongedaan kan worden gemaakt.

Veel HP websites gebruiken hetzelfde account om in te loggen. Door verwijdering van een account kunnen er daarom onbedoeld meerdere accounts worden verwijderd.

Als u een HP account wilt beëindigen, verstrek dan zoveel mogelijk informatie over het account.

Voer het e-mailadres in van het account en de accountnaam als deze niet gelijk is aan uw e-mailadres en verstrek eventueel andere relevante informatie over het account.

Gebruik dit formulier voor vragen, opmerkingen of verzoeken die niet in de opties die op de vorige pagina.

N.B.: Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen, opmerkingen of verzoeken aangaande het privacybeleid van HP. U kunt contact opnemen met HP Neem contact op met HP als u algemene vragen heeft of technische assistentie nodig heeft voor uw HP producten en diensten.

Voeg alle relevante documenten als bijlage toe. (bv. e-mailcommunicatie, schermafbeelding) die ons kan helpen uw verzoek in behandeling te nemen.

Gebruik dit formulier voor het indienen van een klacht in verband met privacy.

Voeg alle relevante documenten als bijlage toe. (bv. e-mailcommunicatie, schermafbeelding) die ons kan helpen uw klacht te behandelen.

Onder GDPR heeft u het recht om bepaalde rechten uit te oefenen, waaronder: toegang; rectificatie uitwissing ("Right om worden vergeten"); beperking van de verwerking. Kies een van de onderstaande opties om uw rechterhand uit te oefenen.

Voeg alle relevante documenten als bijlage toe. (bv. e-mailcommunicatie, schermafbeelding) die ons kan helpen uw verzoek in behandeling te nemen.

Gerelateerde links:

Privacyverklaring van HP