Återkopplingsformulär för sekretess och integritet

1Steg 1
2Steg 2

På HP är vi måna om våra kunders sekretess och integritet så din återkoppling är väldigt viktig för oss.

OBS! Formuläret är endast avsett för frågor, kommentarer eller ärenden som gäller integritets- och sekretessrutiner på HP. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Välj ett av alternativen*

Om du inte längre vill få e-post från HP väljer du ett av följande alternativ.*

Vi behöver ditt eller dina telefonnummer om du vill att vi tar bort dig från den allmänna samtalslistan för marknadsföring från HP.

* - - * -
* - - *

Om du inte längre vill få post från HP behöver vi exakt den postadress som anges på utskicken:

Bifoga en kopia av utskicket om så är möjligt.

Ge oss så mycket kontoinformation som möjligt om du vill att vi stänger ned ditt konto hos HP.

Skriv in e-postadressen som är kopplad till kontot, inklusive kontonamnet om det inte är din e-postadress samt lämna övrig relevant information om kontot.

Vänligen använd detta formulär för frågor , kommentarer eller önskemål som inte omfattas av de alternativ som på föregående sida.

OBS! Formuläret är endast avsett för frågor, kommentarer eller ärenden som gäller integritets- och sekretessrutiner på HP. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Bifoga relevanta dokument.