Kontakta HPs dataskyddsenhet

1Steg 1
2Steg 2

OBS! Detta formulär ska endast användas för frågor om HPs sekretessprocedurer eller för att registrera ett sekretessklagomål. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Det här formuläret skickas direkt till HPs sekretessavdelning och du får ett automatiserat e-postmeddelande från oss som bekräftar mottagandet. Vid mottagandet kommer HPs sekretessavdelning att gå igenom ditt meddelande och vidta åtgärder för att uppfylla din begäran, undersöka ditt klagomål och/eller svara på din fråga. HP svarar på alla ärenden i enlighet med lagstadgade krav, dock har vi som mål att svara inom 5 arbetsdagar. Om du är missnöjd med HPs svar har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller inför domstol.

Välj ett av alternativen*

Om du inte längre vill få e-post från HP väljer du ett av följande alternativ.*

Vi behöver ditt eller dina telefonnummer om du vill att vi tar bort dig från den allmänna samtalslistan för marknadsföring från HP.

* - - * -
* - - *

Om du inte längre vill få post från HP behöver vi exakt den postadress som anges på utskicken:

Bifoga en kopia av utskicket om så är möjligt.

OBSERVERA: Tänk på att du inte kan återställa ett konto när du väl har raderat det.

Dessutom används samma kontoinloggningsuppgifter på många av HPs webbplatser, vilket betyder att du kan råka radera många konton när du raderar ett av dem.

Ge oss så mycket kontoinformation som möjligt om du vill att vi stänger ned ditt konto hos HP.

Skriv in e-postadressen som är kopplad till kontot, inklusive kontonamnet om det inte är din e-postadress samt lämna övrig relevant information om kontot.

Vänligen använd detta formulär för frågor , kommentarer eller önskemål som inte omfattas av de alternativ som på föregående sida.

OBS! Formuläret är endast avsett för frågor, kommentarer eller ärenden som gäller integritets- och sekretessrutiner på HP. Vänligen Kontakta HP för allmänna frågor eller teknisk hjälp med produkter och tjänster från HP.

Bifoga relevanta dokument. (t.ex. e-post, skärmbilder) som kan hjälpa oss att behandla din förfrågan.

Använd detta formulär för att registrera ett sekretessklagomål.

Bifoga relevanta dokument. (t.ex. e-post, skärmbilder) som kan hjälpa oss att hantera ditt klagomål.

Under BNPR har du rätt att utöva vissa rättigheter inklusive: tillgång; rättelse radering ("rätt att bli bortglömd"); begränsning av behandlingen. Vänligen välj ett av alternativen nedan för att utöva din rätt.

Bifoga relevanta dokument. (t.ex. e-post, skärmbilder) som kan hjälpa oss att behandla din förfrågan.

Relaterade länkar:

Sekretesspolicy för HP